عضو نوجوان کانون شهرستان ایوان ، قصه‌گوی راه‌یافته به جشنواره قصه‌گویی

عضو نوجوان کانون پرورش فکری شهرستان ایوان ، از سوی دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، قصه‌گوی برگزیده راه‌یافته به مرحله پایانی این جشنواره شناخته شد

عضو نوجوان کانون شهرستان ایوان ، قصه‌گوی راه‌یافته به جشنواره قصه‌گویی
عضو نوجوان کانون پرورش فکری شهرستان ایوان ،  از سوی دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، قصه‌گوی برگزیده راه‌یافته به مرحله پایانی این جشنواره شناخته شد.
 
به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام، داوری مرحله پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از بین 4هزار و 305 شرکت‌کننده در شش بخش مربیان کانون، آزاد، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، نوجوانان، فراگیر و رضوی با محورهای موضوعی «آزاد با درون‌مایه آموزشی، تربیتی» و «زندگی به سبک ایرانی و اسلامی» و «رضوی» به پایان رسید و در نهایت یک گروه سه نفره داوری برگزیدگان بخش‌های مربیان کانون و آزاد و گروه دوم برگزیدگان چهار بخش دیگر را به تفکیک معرفی کردند.
بر اساس این گزارش، صبا بهار پور نوجوان عضو مرکز فرهنگی‌هنری کانون شهرستان ایوان از توابع استان ایلام  در بخش قصه‌گویان نوجوان برگزیده شناخته شد.
کانون شهرستان ایوان در بخش مربیان هم برگزیده داشت .در این بخش رؤیا هواسبیگی مربی مسؤول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ایوان از توابع استان ایلام به مرحله پایانی راه یافت.
گفتنی است نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با رقابت 20 مربی کانون، پنج قصه‌گوی آزاد، 10 پدربزرگ و مادربزرگ، 11 نوجوان، سه قصه‌گوی فراگیر و هشت قصه‌گوی رضوی و شرکت‌کنندگان خارجی، بهمن‌ماه سال 1395 برگزار می‌شود.