برگزاری جلسه کمیته کودک و نوجوان دهه مبارکه فجر استان کرمانشاه