در کانون پرورش فکری شهرستان آق قلا صورت گرفت:
تشریح طرح کانون مدرسه در قالب معرفی برنامه های فرهنگی هنری

در راستای اجرای طرح کانون مدرسه، نشست هم اندیشی با حضور مدیران و معلمان مدارس ابتدایی معراج، نبوت، شیر محمد لی و مدرسه استثنایی گل محمدی در مرکز فرهنگی هنری آق قلا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان، مربیان مرکز ابتدا به تشریح طرح پرداخته و سپس در قالب اجرای برنامه های فرهنگی هنری، به سوالات مدیران و معلمان پاسخ دادند.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هر کدام از مدارس به نوبت در روزهای شنبه و سه شنبه در کارگاه های از پیش تعین شده مرکز، حضور خواهند یافت.
گفتنی است مقرر شد در جلسه اول با پایه سوم کتاب فارسی (درس بوی نرگس) با روش نقاشی و کاردستی، در جلسه دوم با پایه چهارم کتاب علوم ( درس سنگها) با روش نمایش خلاق، در جلسه سوم با پایه چهارم کتاب تعلیمات اجتماعی(درس پیدایش شهر ها و روستاها)با روش نقاشی و کلاژ و در جلسه چهارم با پایه چهارم کتاب علوم(آهنربا و مغناطیس) با روش کارگاه ادبی شخصیت بخشی آموزش داده شود.