دانش آموزان گمیشانی در قالب فعالیت های کارگاهی با نحوه بوجود آمدن ابر و باران آشنا شدند

مرکز فرهنگی هنری گمیشان، در راستای اجرای طرح کانون مدرسه، اقدام به برگزاری فعالیت های کارگاهی برای دانش آموزان پایه سوم دبستان مدرسه آنا ملا شیروانی آن شهرستان کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان، در اولین جلسه این طرح دانش آموزان با استفاده از زبان هنر در قالب کشیدن نقاشی، از نحوه بوجود آمدن ابر و باران از کتاب علوم و جاذبه زمین آشنا شدند.
هم چنین حضور در کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی، شرایط یادگیری چگونگی ارزش گذاری فردی و اجتماعی را برای دانش آموزان فراهم کرد.