در کارگروه کمیته حقوق کودک استان خوزستان تاکید شد
همکاری سازمان ها با کانون در برگزاری نشست تخصصی صیانت از کودکان آنلاین

در کارگروه کمیته حقوق کودک استان خوزستان بر همکاری سازمان ها با کانون در برگزاری نشست تخصصی "صیانت ازکودکان آنلاین" با عنوان " نقش فضای مجازی در خانواده امن" تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، در جلسه کارگروه حقوق کودک استان خوزستان که با حضور اعضا این کمیته در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برگزار شد؛ این اعضا با اجماع بر همکاری سازمان ها در برگزاری نشست تخصصی صیانت از کودکان آنلاین با عنوان " نقش فضای مجازی در خانواده امن" در هفته آخر بهمن ماه 1395، به مدت دو روز به میزبانی کانون تاکید کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان در این جلسه با اشاره به رشد فناوری ارتباطات واطلاعات در بستر فضای مجازی گفت: این رشد بسیار پرشتاب بوده و به جهت عدم آموزش های لازم آسیب های جبران ناپذیری را به خانواده ها  وکودکان و نوجوانان کرده است.

وی اضافه کرد: کانون وظیفه خود می داند تا با همکاری ارگان های متولی این امر نسبت به اطلاع رسانی و آموزش های مهارتی لازم به خانواده ها اقدام کند تا آن ها را از مخاطرات این شبکه ها آگاه سازد و خانواده ها را در مقابل این خطرات  ایمن سازد.

شنبدی در ادامه با بیان این که نشست تخصصی صیانت از کودکان آنلاین با عنوان " نقش فضای مجازی در خانواده امن" با برنامه ریزی های دفتر مرکزی حراست و همکاری اداره کل آموزش و پژوهش کانون کشور در دو روز  برای مربیان و خانواده ها تدارک دیده شده است خواستار همکاری و استفاده از ظرفیت های دستگاههای مرتبط جهت کیفی سازی و استفاده از ابتکار و خلاقیت های استانی در راستای صیانت از کودکان آنلاین و ایجاد خانواده های امن در فضای مجازی شد.

سیده فرانک موسوی سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری خوزستان در ادامه این جلسه ضمن استقبال از این برنامه همکاری وهم افزایی سازمان ها را در برگزاری این نشست خواستار شد و حمایت خود را در برگزاری این نشست اعلام کرد.

گفتنی است: کارگروه کمیته حقوق کودک با موضوع برگزاری نشست تخصصی صیانت از کودکان آنلاین با حضور سرپرست اداره کل اموربانوان وخانواده استانداری خوزستان،مدیرکل، معاون اداری و مالی و کارشناس آموزش وپژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، مشاور ریاست دراموربانوان وخانواده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،کارشناس مسئول امورآسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خوزستان، مدیرحمایت ازحقوق زنان وکودکان دادگستری استان، کارشناس مسئول امور بانوان آموزش وپرورش خوزستان، مددکار و مشاور فرزندان اداره زندانهای استان و دبیرکمیسیون بانوان دانشگاه شهدچمران در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان برگزار شد.