بازدید کارکنان کانون از پروژه‌های شهرداری

کارکنان کانون خراسان رضوی با هماهنگی شهرداری مرکزی از پروژه های شهری بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی، با هماهنگی انجام شده با شهرداری مشهد جمعی از کارکنان و مربیان کانون از چند پروژه عمرانی شهرداری دیدن کردند.
اولین مکان، بازدید از نمایشگاه عکس «مشهد قدیم» که به همت روابط عمومی شهرداری در میدان شهدا دایر شده است بود. در این نمایشگاه ضمن معرفی شهرداران شهر مشهد از سال 1290 تاکنون، همکاران با بافت قدیم شهر مشهد آشنا شدند.
خانه‌ تاریخی «داروغه» در مشهد نیز مورد توجه همکاران قرار گرفت. این خانه حدود 110 سال پیش، در اواخر دوره قاجاریه به دستور داروغه مشهد و توسط معماران و بنّاهای روس ساخته شده است. این خانه تاریخی هفتم مهرماه 1381 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در سال 93، حدود چهارمیلیارد تومان بابت تملک و مرمت آن اختصاص یافت.
در این بازدید یک‌روزه، کارکنان کانون از باغ گیاه‌شناسی مشهد که به منظور حفاظت و نگهداری از گیاهان و تهیه بانک ژن زنده گیاهی احداث شده بود دیدن کردند و با توضیحات کارشناس گیاه‌شناسی با انواع گونه‌های گیاهی آشنا شدند.  
گفتنی است؛ بازدید از سامانه هوشمند سازمان اتوبوسرانی از دیگر برنامه‌‌های انجام شده در این روز بود.