با تاکید بر حفظ ارزشهای فرهنگی استان چهار محال و بختیاری صورت گرفت؛
روایت آداب و رسوم محلی از زبان عروسکهای ملی ایران

طرح فرهنگی«آیین های ماندگار» در کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان گهرو اجر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان: طرح فرهنگی«آیین های ماندگار» با تاکید بر آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ و آداب و رسوم بومی و محلی در مرکز فرهنگی هنری گهرو انجام گرفت.
بر اساس این خبر: الگو سازی از فرهنگ غنی گذشته برای اعضاء، احیای آداب و رسوم غنی گذشتگان، پرورش خلاقیت و تفکر در کودکان، آشنایی اعضا با آیین های سنتی شهر و... از جمله اهداف این طرح محسوب می شود.
این طرح به مدت سه ماه و با محوریت های آداب برداشت محصول انگور و رسوم شب چله در مرکز فرهنگی هنری گهرو اجرا شد و بازدید از باغ های انگور در شهر با اعضاء و جمع آوری شاخه های مو برای طرح ، جهت مانوس شدن بیشتر اعضاء با طرح، ساخت ماکت فضای باغ، دوخت لباس محلی جهت عروسکهاس سارا و دارا با هدف اجرای فضا سازی و ماکت های آداب و رسوم توسط اعضا از جمله این فعالیتها طی این روند بود.
طراحی فرم های تحقیق و پژوهش در خصوص مطالعه آداب محلی شهر جهت اعضا با کمک خانواده ها و به رشته ی تحریر در آوردن این رسوم به صورت مستندات کتبی، صحبتهای شفاهی با ریش سفیدان و بزرگان شهر در این خصوص، امانت عروسکها ی سارا و دارا و ... از جمله برنامه های دیگر در اجرای طرح فرهنگی«آیین های ماندگار» مرکز گهرو محسوب می شد.
برپایی نمایشگاه آداب و رسوم انگور چینی و برداشت محصول شهر گهرو توسط کودکان و نوجوانان با استفاده از سنت گذشتگان و عروسکهای ملی دارا و سارا جهت بازدید عموم از جمله دستاوردهای این طرح به شمار می آمد.