اولین نشست اعضای کمیته کودک و نوجوان دهه فجر اسنان مرکزی

اولین نشست اعضای کمیته کودک و نوجوان دهه فجر اسنان مرکزی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه با حضور کمیته نمایندگان بهزیستی ، صداو سیما، کمیته امداد ،حوزه هنری ، آموزش و پرورش و نماینده مهدکودک ها در دفتر مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد.

درآغاز جلسه جهانبخش قنبری رحلت هاشمی رفسنجانی یارانقلاب را تسلیت گفتند و ادامه دادند انعکاس دستاوردهای انقلاب به نسل جدید وظیفه خطیری است که برعهده این کمیته است .ایشان بااشاره به اینکه ما به برهه ای از زمان نزدیک می شویم که شاید بعضی از والدین بچه ها هم انقلاب را درک نکرده باشند این وظیفه ما را سخت تر کرده است وبیان داشتند که انتقال صحیح مفاهیم و ارزشهای بلند انقلاب باید سرلوحه کار ما قراگیرد .
همچنین اشاره داشتند که ما وظیفه داریم حلاوت وشیرینی روزهای خوب انقلاب را با برگزاری برنامه های هدفمند وسرشار از شور ونشاط را درکودکان ونوجوانان نهادینه کنیم  ودر ادامه به تبیین برنامه های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان پرداختند .
حسن وروانی نماینده اداره کل آموزش و پرورش نیز نگاهی گذرا به برنامه های پرمحتوای سال گذشته آموزش و پرورش در سطح استان داشتند و اشاره کردند که برنامه ریزی ویژه برنامه های سال جاری نیز در مورخه 4/10/95 طی 29 بند تدوین و به مدارس ارسال شده است .
علی قاسمی نماینده اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز بیان کردند  که در روزهای انقلاب چندبرنامه اردویی ویژه افراد تحت پوشش به مقصد مشهد مقدس وقم وجمکران تدارک دیده شده وعلاوه برآن پیشنهاداتی ویژه کانونهای تحت پوشش ارائه شده که در روزهای آینده جمعبندی خواهد شد.
نجم السادات موسوی نماینده اداره کل بهزیستی نیز بااشاره به اینکه بایه و بنیان ویژه برنامه های دهه فجر در حوزه کود ونوجوان درمهدهای کودک است به برنامه های این اداره کل از جمله مسابقات فرهنگی ، هنری ونواختن زنگ انقلاب درمهدها ونمایشگاه و.. اشاره کردند  و بیان داشتند که با توجه به اینکه اکثریت مربیان مهدها جوان هستند وطعم روزهای انقلاب را نچشیده اند ، مسابقه مقاله نویسی ویژه مربیان نیز پیش بینی شده است .  
زهرا شمسی کلاهی نماینده انجمن مهدهای کودک نیز اشاره کردند  که برنامه های رایج از جمله نقاشی ، کاردستی و.. جزء واحد کار همه مهدهای کودک است و هر مهد در روزهای پرشور انقلاب با  ذوق سلیقه مربیان و همراهی والدین برنامه های خاصی از جمله طبخ آش انقلاب و... راخواهد داشت ودر تهیه وتدارک آن ازهمراهی بچه ها بهره مندی می شود.ایشان همچنان به نقش صداوسیما درانعکاس مطلوب برنامه هااشاره داشته وخواستار همکاری بیشتر دراین زمینه بودند.
مجید سلیمی نماینده اداره کل صداوسیمای استان نیز اشاره کردند که 5327 دقیقه برنامه ویژه به صورت تصویری و رادیویی توسط صداوسیما پیش بینی شده است و پیشنهاد شده که به مناسبت سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب 38 شب برنامه اجرا شودودر صورت تأیید مقامات مربوطه دعوت از مسئولین شهرستانی و... انجام شود.
مجید جدیدی نماینده حوزه هنری نیز با اشاره به راه اندازی حوزه هنری کودک ونوجوان آمادگی خود را جهت همکاری درهمه برنامه های حوزه کودک ونوجوان اعلام کردند.
مسلم احمدلو معاون فرهنگی  کانون نیز بابیان این نکته که خوشبختانه کمیته کودک ونوجوان در سالهای گذشته عملکرد مطلوبی داشته از اعضا خواستند که با انعکاس برنامه ها و گزارش فعالیتهای اجرا شده براساس برنامه زمانی مصوبه جلسات کمیته امکان انعکاس برنامه دستگاه به ستاد را فراهم آورند.
مریم مهدوی کارشناس مسئول فرهنگی کانون نیز اشاره کردندکه باتوجه به شعار پیشنهادی و موضوع ارائه شده درسال جاری به شرح زیر ، در اجرای برنامه ها به این دومهم توجه شود.
شعار : «گفتمان انقلاب اسلامی ، زمینه ساز امنیت پایدار وتحقق اقتصاد مقاومتی »
موضوعات قابل توجه در این کمیته :
1-     تبیین نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت جامعه ، تقویت هویت ملی واستمرار وتوسعه انقلاب اسلامی
2-     توجه به شعارهای انقلاب ( استقلال ، آزادی جمهوری اسلامی )
3-     ارزش گذاری به جایگاه ایثار وشهادت درشکل گیری وتداوم انقلاب اسلامی
4-     آشنایی کودکان ونوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی
 
فریبانوروزیه کارشناس محترم روابط عمومی کانون نیز به ویژه برنامه های سال جاری کانون در سطح مراکز و ویژه برنامه های اموربانوان درکانون اشاره کردند.
درپایان  جهانبخش قنبری ضمن تشکر از دستگاهها پیشنهاد  کردند که بهتر است درسال جاری یک کار مشترک از سوی دستگاههای عضو کمیته کودک ونوجوان ارائه شود
مصوبات جلسه :
ردیف
مصوبات
دستگاه اجرایی
مسئول پیگیری
مهلت زمانی
اجرای مصوبه
1
کلیه دستگاههای عضوکمیته کودک ونوجوان شرح کامل برنامه های پیشنهادی را حداکثر تا 29/10/95 به دبیرخانه واقع درکانون پرورش فکری ارائه نمایند.
دستگاه عضو
29/10/95
2
کلیه دستگاههای عضو کمیته پیشنهادات خود مبنی بر ارائه یک برنامه مشترک از سوی کمیته کودک ونوجوان دهه فجر ارائه نمایند.
دستگاه عضو
29/10/95
3
کلیه دستگاههای عضو به منظور بررسی پیشنهادات در جلسه دوم کمیته براساس دعوتنامه درکانون پرورش فکری حضور بهم رسانند.
دستگاه عضو
29/10/95
 
*مصوبات حضور اعضاء در جلسه :
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
نام دستگاه اجرایی
نحوه حضور درجلسه
حاضر
غایب
1
جهانبخش قنبری
مدیرکل
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
ü
 
2
مسلم احمدلو
معاون
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
ü
 
3
حسن وروانی
کارشناس مسئول فرهنگی
اداره کل آموزش وپرورش استان
ü
 
4
علی قاسمی
کارشناس مسئول فرهنگی
اداره کل کمیته امداد استان
ü
 
5
نجم السادات شریفی موسوی
کارشناس مسئول کودکان
اداره کل بهزیستی استان
ü
 
6
زهرا شمسی کلاهی
رئیس هیأت مدیره
انجمن مهدهای کودک استان
ü
 
7
مجید جدیدی
معاون فرهنگی
حوزه هنری استان
ü
 
8
مجید سلیمی
مدیرتأمین برنامه
صداوسیمای استان
ü
 
9
مریم مهدوی
کارشناس مسئول فرهنگی
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
ü
 
10
فریبا نوروزیه
کارشناس روابط عمومی
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
ü