نهاد پژوهشي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-9-1393/IMAGE635526747845752502.jpg
۱۳۹۳/۹/۶ | ۸ : ۴۵
سومین جلسه نهاد پژوهشی کانون استان کرمانشاه برگزار شد
با حضور اعضا
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236692
236692
نهاد پژوهشي
حضور معاون استاندار کرمانشاه در ميان کتاب خوانان برتر کودک ونوجوان/ تصاوير: کامران کهريزي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1393/IMAGE635524291933972383.jpg
۱۳۹۳/۹/۳ | ۱۲ : ۳۳
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه: کانون مرکز خلاقیت است
در جمع اعضای برتر کتاب خوان کانون کرمانشاه مطرح شد
در نشستی صمیمی با حضور معاون امنیتی و سیاسی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، از اعضای برتر کتاب خوان مراکز کرمانشاه تجلیل شد.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236566
236566
حضور معاون استاندار کرمانشاه در ميان کتاب خوانان برتر کودک ونوجوان/ تصاوير: کامران کهريزي
هفته کتاب وکتاب خواني
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/1-9-1393/IMAGE635522509856961592.jpg
۱۳۹۳/۹/۱ | ۱۰ : ۴۹
رونق هفته کتاب و کتاب خوانی در مراکز کرمانشاه
اجرای طرح های ترویج کتاب خوانی ادامه دارد
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236460
236460
هفته کتاب وکتاب خواني
۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۸ : ۴۷
با برگزاری ویژه برنامه هایی
۱۳۹۳/۸/۲۶ - ۱۲ : ۴۹
در نشست نقد وبررسی آثار نویسنده فرانسوی مطرح شد
۱۳۹۳/۸/۲۵ - ۱۲ : ۵۵
در همایش« یار مهربان تنها نیست» عنوان شد
۱۳۹۳/۸/۲۵ - ۱۲ : ۳۴
با شرکت در طرح های ترویج کتاب خوانی
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-9-1393/IMAGE635526848378732659.jpg
۱۳۹۳/۹/۶ - ۱۱ : ۲۸
برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی در مرکز سرپل ذهاب
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236710
236710
برنامه هاي هفته کتاب و کتاب خواني در مرکز سرپل ذهاب
25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-9-1393/IMAGE635526796646953771.jpg
۱۳۹۳/۹/۶ - ۱۰ : ۷
جشنواره یار مهربان در مرکز پاوه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236696
236696
جشنواره يار مهربان در مرکز پاوه
6
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1393/IMAGE635524297600976517.jpg
۱۳۹۳/۹/۳ - ۱۲ : ۴۰
حضور معاون استاندار کرمانشاه در میان کتاب خوانان برتر کودک ونوجوان
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236572
236572
حضور معاون استاندار کرمانشاه در ميان کتاب خوانان برتر کودک ونوجوان/ تصاوير: کامران کهريزي
21
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/1-9-1393/IMAGE635522511940790781.jpg
۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۱ : ۱۲
هفته کتاب وکتاب خوانی در مراکز کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236462
236462
هفته کتاب وکتاب خواني در مراکز کرمانشاه
6
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/1-9-1393/IMAGE635522450489175949.jpg
۱۳۹۳/۹/۱ - ۹ : ۲۷
حضور«کلرژوبرت» در میان اعضای مرکز روانسر
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=236450
236450
حضور«کلرژوبرت» در ميان اعضاي مرکز روانسر
14
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25