«کودکان مهر» 2000 جلد کتاب هديه گرفتند
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-3-1396/IMAGE636312254816539942.jpg
۱۳۹۶/۳/۳ | ۱۲ : ۲۱
«کودکان مهر» 2000 جلد کتاب هدیه گرفتند
به تمامی شرکت کنندگان در این برنامه، کتاب و محصولات فرهنگی در چند مرحله اهدا شده و قرار است از آثار برتر نیز در ویژه برنامه ای تقدیر شود.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268718
268718
«کودکان مهر» 2000 جلد کتاب هديه گرفتند
2000 اثر کودکان کرمانشاهي براي جشنواره امام رضا(ع)
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-3-1396/IMAGE636312242392259314.jpg
۱۳۹۶/۳/۳ | ۱۲ : ۳
ارسال 2000 اثر کودکان کرمانشاهی برای جشنواره امام رضا(ع)
اعضای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، با آفرینش2000 اثر در جشنواره رضوی شرکت کردند
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268716
268716
2000 اثر کودکان کرمانشاهي براي جشنواره امام رضا(ع)
تابستان به ياد ماندني در مراکز کانون پرورش فکري استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/1-3-1396/IMAGE636310364017953542.jpg
۱۳۹۶/۳/۱ | ۷ : ۵۳
تابستان به یاد ماندنی در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه
ثبت نام کلاس های تابستانی در مراکز کانون استان کرمانشاه آغاز شد
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268646
268646
تابستان به ياد ماندني در مراکز کانون پرورش فکري استان کرمانشاه
۱۳۹۶/۲/۲۷ - ۷ : ۴۹
مدیر کل کانون استان کرمانشاه اعلام کرد
۱۳۹۶/۲/۲۶ - ۱۰ : ۳۱
با حضور اعضای شورای فرهنگی صورت گرفت:
۱۳۹۶/۲/۲۳ - ۱۳ : ۴۵
مدیر کل کانون استان کرمانشاه عنوان کرد:
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-3-1396/IMAGE636312214717816426.jpg
۱۳۹۶/۳/۳ - ۱۱ : ۱۴
برپایی ایستگاه حماسه- پیروزی خرمشهر- در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268711
268711
برپايي ايستگاه حماسه- پيروزي خرمشهر- در مراکز کانون استان کرمانشاه
8
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/2-3-1396/IMAGE636311235528611100.jpg
۱۳۹۶/۳/۲ - ۸ : ۳
آغاز روند بررسی و داوری آثار جشنواره رضوی در کرمانشاه(2)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268670
268670
آغاز روند بررسي و داوري آثار جشنواره رضوي در کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
19
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/31-2-1396/IMAGE636309567676585421.jpg
۱۳۹۶/۲/۳۱ - ۹ : ۴۳
آغاز روند بررسی و داوری آثار جشنواره رضوی در کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268629
268629
آغاز روند بررسي و داروري آثار جشنواره رضوي در کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
12
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-2-1396/IMAGE636305179542108485.jpg
۱۳۹۶/۲/۲۶ - ۷ : ۵۰
جلسه مربیان فرهنگی مراکز کانون شهر کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268503
268503
جلسه مربيان فرهنگي مراکز کانون شهر کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
17
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-2-1396/IMAGE636303472100737344.jpg
۱۳۹۶/۲/۲۴ - ۸ : ۲۲
جلسه مسوولین مراکز کانون استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=268436
268436
جلسه مربيان فرهنگي مراکز کانون شهر کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
20
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25