رضا موزوني مدير کل کانون استان کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/29-7-1393/IMAGE635494776728625290.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۹ | ۸ : ۳۷
آواهای باستانی «هوره» و «مور»قابلیت ثبت ملی را دارند
مدیر کل کانون استان مطرح کرد
«موزونی»-مدیر کل کانون استان کرمانشاه-: دو آوای باستانی هوره و مور قابلیت ثبت ملی دارند چرا که آوای باستانی هوره بین چهار تا شش هزار سال قدمت دارد و یکی از کهنترین گونه های آوازی دنیاست.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235326
235326
رضا موزوني مدير کل کانون استان کرمانشاه
دکتر هدايت حاتمي،معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري کرمانشاه/ تصاوير: بهمن زارعي
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-7-1393/IMAGE635493923903156464.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۸ | ۸ : ۵۶
«بوکه بارانه» می تواند به ثبت ملی برسد
«حاتمی» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه
اجرای گروه سرود«بوکه بارانه»در هفدهمین جشنواره قصه گویی استانی کرمانشاه، با تحسین شرکت کنندگان و مسئولین مدعو در این جشنواره همراه بود.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235272
235272
دکتر هدايت حاتمي،معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري کرمانشاه/ تصاوير: بهمن زارعي
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-7-1393/IMAGE635493913010723452.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۸ | ۸ : ۳۸
استقبال از اجرای گروه سرود«بوکه بارانه»در جشنواره قصه گویی استانی
مسئولان شرکت کننده گروه سرود«بوکه بارانه»را تحسین کردند
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235268
235268
۱۳۹۳/۷/۲۸ - ۸ : ۷
با رقابت قصه گویان
۱۳۹۳/۷/۲۷ - ۸ : ۱۲
با تمجید از برگزاری هفدهمین جشنواره قصه گویی استانی
۱۳۹۳/۷/۲۶ - ۱۳ : ۲۹
«رضا موزونی» دبیر جشنواره قصه گویی استانی کرمانشاه
۱۳۹۳/۷/۲۴ - ۱۲ : ۵۳
با حضور علاقمندان به قصه و قصه گویی
تازه ها
آخرين خبرها
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-7-1393/IMAGE635495623908851228.jpg
۱۳۹۳/۷/۳۰ - ۸ : ۱۵
هفدهمین جشنواره قصه گویی استانی کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235364
235364
4
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-7-1393/IMAGE635493889050092983.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۸ - ۸ : ۱
هفدهمین جشنواره قصه گویی استان کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235266
235266
هفدهمين جشنواره قصه گويي استان کرمانشاه/تصاوير: بهمن زارعي
19
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/22-7-1393/IMAGE635488844640914554.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۲ - ۱۱ : ۵۶
برگزاری هفته ملی کودک در مراکز : صحنه 1 و سنقر
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=234991
234991
برگزاري هفته ملي کودک در مراکز : صحنه 1 و سنقر
11
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/22-7-1393/IMAGE635488836951114722.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۲ - ۱۱ : ۴۲
بازدید مدیر کل کانون استان از غرفه کانون در نمایشگاه کتاب کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=234984
234984
بازديد مدير کل کانون استان از غرفه کانون در نمايشگاه کتاب کرمانشاه/تصاوير: کامران کهريزي
8
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/20-7-1393/IMAGE635487133254690418.jpg
۱۳۹۳/۷/۲۰ - ۱۲ : ۲۵
هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی و هنری(2): نوسود ، کوزران
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=234863
234863
هفته ملي کودک در مراکز:نوسود،کوزران
13
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25