برگزيدگان جشنواره رضوي استان کرمانشاه تجليل مي شوند
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-5-1395/IMAGE636049640961073817.jpg
۱۳۹۵/۵/۳ | ۱۳ : ۳۴
برگزیدگان جشنواره رضوی استان کرمانشاه تجلیل می شوند
در اختتامیه استانی:
با پایان یافتن مراحل داوری جشنواره رضوی در استان کرمانشاه، اختتامیه استانی این جشنواره در 18 مردادماه برگزار می شود.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257750
257750
برگزيدگان جشنواره رضوي استان کرمانشاه تجليل مي شوند
دبيرخانه دايمي حمايت از درختان بلوط در کانون استان کرمانشاه راه اندازي مي شود/تصاوير:عليرضا حکمتي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-5-1395/IMAGE636049624010364292.jpg
۱۳۹۵/۵/۳ | ۱۳ : ۴
دبیرخانه دایمی حمایت از درختان بلوط در کانون استان کرمانشاه راه اندازی می شود
در جلسه شورای فرهنگی مطرح شد:
«رضا موزونی»، مدیر کل کانون استان کرمانشاه، با هدف صیانت از درختان بلوط و همچنین آموزش مقابله با آتش سوزی درختان، از ایجاد دبیرخانه حمایت از این درختان در اداره کل کانون استان کرمانشاه خبر داد.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257747
257747
دبيرخانه دايمي حمايت از درختان بلوط در کانون استان کرمانشاه راه اندازي مي شود/تصاوير:عليرضا حکمتي
مدير کل کانون استان کرمانشاه به ديدار مراکز استان مي رود
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/2-5-1395/IMAGE636048586567465953.jpg
۱۳۹۵/۵/۲ | ۸ : ۱۶
مدیر کل کانون استان کرمانشاه به دیدار مراکز استان می رود
طی برنامه ریزی انجام شده، «رضا موزونی»، مدیر کل کانون استان همراه با کارشناسان ستادی، از فعالیت های تابستانی مراکز تاستان کرمانشاه بازدید می کند.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257667
257667
مدير کل کانون استان کرمانشاه به ديدار مراکز استان مي رود
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۱۱ : ۲۹
با پیشنهاد برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۸ : ۳۸
با اجرای فعالیت های فرهنگی ادامه دارد
۱۳۹۵/۴/۱۰ - ۱۱ : ۳۹
پایان داوری مرحله استانی جشنواره رضوی
۱۳۹۵/۴/۹ - ۱۰ : ۴۲
ا اجرای ویژه برنامه هایی
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-5-1395/IMAGE636049625738113114.jpg
۱۳۹۵/۵/۳ - ۱۳ : ۸
راه اندازی دبیرخانه دایمی حمایت از درختان بلوط در کانون استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257748
257748
راه اندازي دبيرخانه دايمي حمايت از درختان بلوط در کانون استان کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
8
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-4-1395/IMAGE636044300004348567.jpg
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۹ : ۲
بازدید مدیر کل کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره 3 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257518
257518
بازديد مدير کل کانون استان کرمانشاه از مراکز استان/ تصاوير: عليرضا حکمتي
19
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-4-1395/IMAGE636044300009458859.jpg
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۹ : ۲
بازدید مدیر کل کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره 3 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257518
257518
بازديد مدير کل کانون استان کرمانشاه از مراکز استان/ تصاوير: عليرضا حکمتي
19
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-4-1395/IMAGE636044300014579152.jpg
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۹ : ۲
بازدید مدیر کل کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره 3 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257518
257518
بازديد مدير کل کانون استان کرمانشاه از مراکز استان/ تصاوير: عليرضا حکمتي
19
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-4-1395/IMAGE636044293133435573.jpg
۱۳۹۵/۴/۲۸ - ۹ : ۲
بازدید مدیر کل کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره 3 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=257518
257518
بازديد مدير کل کانون استان کرمانشاه از مراکز استان/ تصاوير: عليرضا حکمتي
19
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25