جشنواره‌ بين‌المللي قصه‌گويي کانون
/ عکس از يونس پناهي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-11-1394/IMAGE635912319441625293.jpg
۱۳۹۵/۶/۹ | ۱۵ : ۲۷
قصه‌‌گویی نوجوانان در جشنواره بین‌المللی کانون
فراخوان نوزدهمین دوره جشنواره منتشر شد
قصه‌های نوجوانان ایرانی نیز در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در بخش ویژه‌ای شنیده می‌شود.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=133&Id=259395
259395
جشنواره‌ بين‌المللي قصه‌گويي کانون / عکس از يونس پناهي
برگزاري موفقيت آميز سومن اردوي استاني مراکز کانون استان کرمانشاه/تصاوير:عليرضاحکمتي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/9-6-1395/IMAGE636081555877673020.jpg
۱۳۹۵/۶/۹ | ۱۱ : ۳۱
برگزاری موفقیت آمیز سومین اردوی استانی مراکز کانون استان کرمانشاه
اردوی 3 روزه اعضای دختر برگزار شد
اردوی سه روزه اعضای دختر مراکز کانون استان کرمانشاه پایان یافت.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=259374
259374
برگزاري موفقيت آميز سومن اردوي استاني مراکز کانون استان کرمانشاه/تصاوير:عليرضاحکمتي
اعضاي نوجوان در کرمانشاه اردوي استاني برگزار مي کنند/تصاوير: عليرضا حکمتي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-6-1395/IMAGE636076318054576676.jpg
۱۳۹۵/۶/۳ | ۱۰ : ۳۵
اعضای نوجوان در کرمانشاه اردوی استانی برگزار می کنند
به مدت 3 روز
نزدیک به 60 نفر از اعضای دختر منتخب مراکز کانون استان کرمانشاه در اردوی 3 روزه شرکت دارند.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=259087
259087
اعضاي نوجوان در کرمانشاه اردوي استاني برگزار مي کنند/تصاوير: عليرضا حکمتي
۱۳۹۵/۵/۱۸ - ۱۳ : ۲۹
در اختتامیه جشنواره رضوی مطرح شد
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/9-6-1395/IMAGE636081629282531538.jpg
۱۳۹۵/۶/۹ - ۱۳ : ۵۹
سومین اردوی استانی اعضای مراکز کانون استان کرمانشاه(2)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=259385
259385
سومين اردوي استاني اعضاي مراکز کانون استان کرمانشاه(2)/تصاوير: عليرضا حکمتي
19
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/9-6-1395/IMAGE636081525560828996.jpg
۱۳۹۵/۶/۹ - ۱۱ : ۱۰
سومین اردوی استانی اعضای مراکز کانون استان کرمانشاه(1)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=259370
259370
سومين اردوي استاني اعضاي مراکز کانون استان کرمانشاه/تصاوير: عليرضا حکمتي
24
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1395/IMAGE636070271792220250.jpg
۱۳۹۵/۵/۲۷ - ۱۰ : ۴۰
بازدید مدیر کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=258828
258828
بازديد مدير کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه/ تصاوير: عليرضا حکمتي
12
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1395/IMAGE636070271797810570.jpg
۱۳۹۵/۵/۲۷ - ۱۰ : ۴۰
بازدید مدیر کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=258828
258828
بازديد مدير کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه/ تصاوير: عليرضا حکمتي
12
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1395/IMAGE636070271808081157.jpg
۱۳۹۵/۵/۲۷ - ۱۰ : ۴۰
بازدید مدیر کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=258828
258828
بازديد مدير کل کانون استان از مرکز شماره 1 کرمانشاه/ تصاوير: عليرضا حکمتي
12
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25