اولين جشنواره قصه گويي اعضا در مرکز شماره يک کرمانشاه برگزار شد/تصاوير: کامران کهريزي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-5-1393/IMAGE635442235887955173.jpg
۱۳۹۳/۵/۳۰ | ۱۲ : ۵۴
حضور کودکان و نوجوانان دربرنامه های کانون، تمرین حضور در جامعه ی فردا است
« رضا موزونی»در اولین جشنواره ی قصه گویی اعضای کانون عنوان کرد
اولین جشنواره ی قصه گویی «قصه گویان فردا» با حضور اعضای قصه گو از مراکز سطح شهر کرمانشاه و به میزبانی مرکز شماره ی یک برگزار شد.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232349
232349
اولين جشنواره قصه گويي اعضا در مرکز شماره يک کرمانشاه برگزار شد/تصاوير: کامران کهريزي
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/29-5-1393/IMAGE635441240311821476.jpg
۱۳۹۳/۵/۲۹ | ۹ : ۳۴
حس همدردی کودکان و نوجوانان کرمانشاه ستودنی است
«امین شیرزادی» شاعر مطرح کرمانشاه:
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232278
232278
عصر شعر«بابهشتيان کوچک» برگزار شد
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-5-1393/IMAGE635440339793494773.jpg
۱۳۹۳/۵/۲۸ | ۸ : ۲۲
عصر شعر کودکان کرمانشاهی، درحمایت از کودکان «غزه» برگزار شد
با برپایی برنامه ی «با بهشتیان کوچک»
«رضا موزونی» مدیر کل کانون استان: دعا کنیم حال زمین خوب شود.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232207
232207
عصر شعر«بابهشتيان کوچک» برگزار شد
۱۳۹۳/۵/۲۵ - ۹ : ۳
با حضور اعضای شاعر کودک و نوجوان کرمانشاهی
۱۳۹۳/۵/۱۹ - ۸ : ۵۴
مدیر کل کانون استان خبر داد
۱۳۹۳/۵/۱۶ - ۹ : ۱۰
ازمیان 800 اثر ارسالی
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-5-1393/IMAGE635442244595933241.jpg
۱۳۹۳/۵/۳۰ - ۱۳ : ۲۸
اولین جشنواره قصه گویی اعضا در مرکز شماره یک کرمانشاه(2)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232356
232356
اولين جشنواره قصه گويي اعضا در مرکز شماره يک کرمانشاه برگزار شد/تصاوير: کامران کهريزي
8
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-5-1393/IMAGE635442237662686682.jpg
۱۳۹۳/۵/۳۰ - ۱۳ : ۱۸
اولین جشنواره قصه گویی « قصه گویان فردا» در مرکز شماره یک کرمانشاه(1)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232221
232221
اولين جشنواره قصه گويي اعضا در مرکز شماره يک کرمانشاه برگزار شد/تصاوير: کامران کهريزي
13
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1393/IMAGE635439621969987617.jpg
۱۳۹۳/۵/۲۷ - ۱۲ : ۲۹
بازدید کارشناسان اداره کل کانون استان از مرکز روانسر
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232189
232189
بازديد کارشناسان اداره کل کانون استان از گروه سرود مرکز روانسر
4
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1393/IMAGE635439616322404594.jpg
۱۳۹۳/۵/۲۷ - ۱۲ : ۲۶
آشنایی با سفره های نذری در مرکز شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232188
232188
آشنايي با سفره هاي نذري در مرکز شماره يک/کرمانشاه
7
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-5-1393/IMAGE635438638217980221.jpg
۱۳۹۳/۵/۲۶ - ۹ : ۱۹
اردوی درون مرکزی اعضای مرکز شماره 9
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=232105
232105
اردوي دورن مرکزي در مرکز شماره 9
9
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25