اعضاي مرکز «نوسود»، به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/9-4-1394/IMAGE635712627011491036.jpg
۱۳۹۴/۴/۹ | ۱۲ : ۴
اعضای مرکز «نوسود»، ماه رمضان را نقاشی کردند
با اجرای برنامه های مختلف
ویژه برنامه های مختلفی به مناسبت ماه مبارک رمضان در کلیه مراکز کانون استان کرمانشاه در حال برگزاری است.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243453
243453
اعضاي مرکز «نوسود»، به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند
ياد و خاطره شهداي هفت تير، در مرکز«کرند غرب» گرامي داشته شد
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/9-4-1394/IMAGE635712539365827990.JPG
۱۳۹۴/۴/۹ | ۹ : ۳۹
یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، در مرکز«کرند غرب» گرامی داشته شد
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243434
243434
ياد و خاطره شهداي هفت تير، در مرکز«کرند غرب» گرامي داشته شد
مراکز کانون استان کرمانشاه، براي شرکت در جشنواره نمايش عروسکي آماده مي شوند
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/8-4-1394/IMAGE635711655502443897.jpg
۱۳۹۴/۴/۸ | ۸ : ۵۶
مراکز کانون استان کرمانشاه، برای شرکت در جشنواره نمایش عروسکی آماده می شوند
با انتخاب و تایید متن
تا کنون، نزدیک به یازده گروه نمایش عروسکی آمادگی خود را اعلام کرده اند.
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243395
243395
مراکز کانون استان کرمانشاه، براي شرکت در جشنواره نمايش عروسکي آماده مي شوند
۱۳۹۴/۴/۱ - ۱۱ : ۲۱
با حضور کودکان و نوجوانان
۱۳۹۴/۳/۳۰ - ۹ : ۲
تابستان داغ فرهنگی در راه است
۱۳۹۴/۳/۲۵ - ۱۳ : ۵۰
مربیان ادبی استان کرمانشاه گرد هم آمدند
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/11-4-1394/IMAGE635714288345413901.jpg
۱۳۹۴/۴/۱۱ - ۱۰ : ۹
ماه میهمانی خدا در مرکز شماره 8
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243516
243516
ميهماني ماه خدا در مرکز شماره 8/تصاوير: عليرضا حکمتي
22
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/11-4-1394/IMAGE635714264500980077.JPG
۱۳۹۴/۴/۱۱ - ۹ : ۳۴
شور تابستان در مرکز گیلان غرب
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243511
243511
شور گرماي تابستان در مرکز گيلان غرب
6
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/10-4-1394/IMAGE635713497026243033.jpg
۱۳۹۴/۴/۱۰ - ۱۲ : ۱۵
برنامه های فصل تابستان در مرکز شماره 6
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243493
243493
برنامه هاي فصل تابستان در مرکز شماره 6
6
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/10-4-1394/IMAGE635713409306375744.JPG
۱۳۹۴/۴/۱۰ - ۹ : ۴۴
فعالیت های تابستانی در مرکز شماره 10
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243475
243475
فعاليت هاي تابستاني در مرکز شماره 10
27
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/10-4-1394/IMAGE635713372662899857.jpg
۱۳۹۴/۴/۱۰ - ۸ : ۴۸
تابستان با طعم شور وهیجان در مرکز شماره 5
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=243469
243469
تابستان با طعم شور وهيجان در مرکز شماره 5/تصاوير: عليرضا حکمتي
28
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25