ماه محرم در مرکز«کوزران»/ تصاوير: مژگان اعرابي
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/8-8-1393/IMAGE635502579372237964.jpg
۱۳۹۳/۸/۸ | ۹ : ۲۳
اعضای مرکز «کوزران» به استقبال ماه محرم رفتند
با برپایی ویژه برنامه هایی
با برنامه ریزی انجام شده از سوی مربیان این مرکز، ویژه برنامه های ماه محرم از روز اول این ماه آغاز شده و تا عاشورای حسینی نیز ادامه خواهد داشت.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235650
235650
ماه محرم در مرکز«کوزران»/ تصاوير: مژگان اعرابي
نقاشي کودکان کرمانشاهي
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/7-8-1393/IMAGE635501831445919025.jpg
۱۳۹۳/۸/۷ | ۱۲ : ۲۳
دیپلم افتخارمسابقه نقاشی رومانی به کودک کرمانشاهی رسید
هنرنمایی در سطح بین المللی
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235617
235617
نقاشي کودکان کرمانشاهي
هفدهمين جشنواره قصه گوي استاني/ تصاوير: عليرضا حکمتي
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-8-1393/IMAGE635500994422904047.jpg
۱۳۹۳/۸/۶ | ۱۳ : ۶
قصه گویان برتر کرمانشاهی معرفی شدند
با اعلام هیات داوران
هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی کرمانشاه با حضور بیش از 70 قصه گو به مدت 3 روز برگزار شد.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235583
235583
هفدهمين جشنواره قصه گوي استاني/ تصاوير: عليرضا حکمتي
۱۳۹۳/۸/۱ - ۸ : ۸
موفقیت درخشان برای کانون پرورش فکری استان کرمانشاه
۱۳۹۳/۷/۲۹ - ۸ : ۳۷
مدیر کل کانون استان مطرح کرد
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/8-8-1393/IMAGE635502683474572276.jpg
۱۳۹۳/۸/۸ - ۱۲ : ۱۹
عزداری سرور و سالار شهیدان در دفتر مرکزی
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235651
235651
عزداري سرور و سالار شهيدان در دفتر مرکزي/تصاوير: عليرضا حکمتي
10
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-8-1393/IMAGE635500882589497542.jpg
۱۳۹۳/۸/۶ - ۱۰ : ۱۸
ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی وهنری کودک ونوجوان غرب کشور(3)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235574
235574
ساخت مجتمع فرهنگي وهنري کودک ونوجوان غرب کشور/ تصاوير: عليرضا حکمتي
15
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-8-1393/IMAGE635500879214014475.jpg
۱۳۹۳/۸/۶ - ۱۰ : ۱۲
ساخت مجتمع فرهنگی وهنری کودک ونوجوان غرب کشور(2)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235573
235573
ساخت مجتمع فرهنگي وهنري غرب کشور / تصاوير: عليرضا حکمتي
17
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-8-1393/IMAGE635500872903293523.jpg
۱۳۹۳/۸/۶ - ۱۰ : ۱
ساخت مجتمع فرهنگی وهنری کودک ونوجوان غرب کشور(1)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235572
235572
ساخت مجتمع فرهنگي وهنري غرب کشور / تصاوير: عليرضا حکمتي
12
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-7-1393/IMAGE635495628107851397.jpg
۱۳۹۳/۸/۱ - ۸ : ۳۱
هفدهمین جشنواره قصه گویی استانی کرمانشاه(2)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=235363
235363
هفدهمين جشنواره قصه گويي استاني کرمانشاه/ تصاوير: عليرضا حکمتي
18
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25