«سلفي با گرگ» در «روانسر» ديده مي شود
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-1-1396/IMAGE636281901516833317.jpg
۱۳۹۶/۱/۳۰ | ۹ : ۱۶
«سلفی با گرگ» در «روانسر» دیده می شود
این نمایش پس از اجرای موفق در شهر«سنقر»، آماده نمایش در شهر «روانسر» می شود.
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267734
267734
«سلفي با گرگ» در «روانسر» ديده مي شود
«سلفي با گرگ» در شهرهاي استان کرمانشاه به روي صحنه مي رود
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-1-1396/IMAGE636280265858188994.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۸ | ۱۱ : ۴۸
«سلفی با گرگ» در شهرهای استان کرمانشاه به روی صحنه می رود
«نمایش سلفی با گرگ» که در شهر کرمانشاه با استقبال مخاطبان کودک و نوجوان روبه روشده بود، هم اینک اکران خود را برای شهرهای مختلف استان برنامه ریزی کرده است.
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267692
267692
«سلفي با گرگ» در شهرهاي استان کرمانشاه به روي صحنه مي رود
مدير کل کانون استان کرمانشاه : برنامه هاي جذاب فرهنگي، نقش مهمي در جذب مخاطبان دارد
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-1-1396/IMAGE636280194114385483.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۸ | ۹ : ۵۰
مدیر کل کانون استان کرمانشاه : برنامه های جذاب فرهنگی، نقش مهمی در جذب مخاطبان دارد
در مرکز کیلان غرب عنوان شد:
مدیر کل کانون استان کرمانشاه با حضور در مرکز گیلان غرب، از این مرکز بازدید و در جلسه شورای فرهنگی این مرکز شرکت کرد.
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267685
267685
مدير کل کانون استان کرمانشاه : برنامه هاي جذاب فرهنگي، نقش مهمي در جذب مخاطبان دارد
تازه ها
آخرين خبرها
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/30-1-1396/IMAGE636281872175275076.jpg
۱۳۹۶/۱/۳۰ - ۸ : ۲۳
استقبال از اجرای نمایش «سلفی با گرگ» در شهر سنقر
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267730
267730
استقبال از اجراي نمايش «سلفي با گرگ» در شهر سنقر
16
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-1-1396/IMAGE636280206854084152.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۸ - ۱۰ : ۲۲
حضور مدیر کل کانون استان در مراکز مختلف کانون استان کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267687
267687
حضور مدير کل کانون استان در مراکز مختلف کانون استان کرمانشاه
15
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-1-1396/IMAGE636276688981253336.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۴ - ۸ : ۲۷
جشن های ولادت حضرت علی(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267615
267615
جشن هاي ولادت حضرت علي(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
17
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-1-1396/IMAGE636276688986453633.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۴ - ۸ : ۲۷
جشن های ولادت حضرت علی(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267615
267615
جشن هاي ولادت حضرت علي(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
17
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-1-1396/IMAGE636276689635790773.jpg
۱۳۹۶/۱/۲۴ - ۸ : ۲۷
جشن های ولادت حضرت علی(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=267615
267615
جشن هاي ولادت حضرت علي(ع) در مراکز کانون استان کرمانشاه
17
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://khj.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://khj.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25