پليس فتا و آموزش در مراکز کانون
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/28-4-1396/IMAGE636360662685132859.jpg
۱۳۹۶/۴/۲۷ | ۱۱ : ۲۹
پلیس فتا و آموزش در مراکز کانون
رضا موزونی مدیرکل استان : دنیای مجازی در کنار خوبی ها و موارد مثبتی که دارد تهدیدهای ناشناخته و عجیبی دارد
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270284
270284
پليس فتا و آموزش در مراکز کانون
يک روز در هفته براي والدين در مرکز شماره 12 کانون
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/26-4-1396/IMAGE636358946593708044.JPG
۱۳۹۶/۴/۲۶ | ۱۳ : ۲۲
یک روز در هفته برای والدین در مرکز شماره 12 کانون
رضا موزونی مدیرکل کانون استان : کانون خانه بچه هاست و والدین هم حق دارند از نزدیک با این خانه آشنا شوند.
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270254
270254
يک روز در هفته براي والدين در مرکز شماره 12 کانون
روز ادبيات کودک ونوجوان بهانه اي براي توجه به آثار ادبي کودکان است
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/19-4-1396/IMAGE636352733977288676.jpg
۱۳۹۶/۴/۱۹ | ۸ : ۴۶
روز ملی ادبیات کودک ونوجوان بهانه ای برای توجه به آثار ادبی کودکان است
مدیر کل کانون استان کرمانشاه :کسانی که کتاب می خوانند و مطالعه می کنند می توانند زیباتر بیاندیشند و مسیر درست زندگی را بهتر تشخیص بدهند.
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=269957
269957
روز ادبيات کودک ونوجوان بهانه اي براي توجه به آثار ادبي کودکان است
۱۳۹۶/۳/۲۴ - ۱۱ : ۳۶
در استقبال از ماه رمضان
۱۳۹۶/۳/۲۲ - ۸ : ۳۰
مدیر کل کانون استان کرمانشاه عنوان کرد:
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/24-4-1396/IMAGE636357180425689011.jpg
۱۳۹۶/۴/۲۴ - ۱۲ : ۲۲
هفته عفاف و حجاب در مراکز کانون کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270181
270181
هفته عفاف و حجاب در مراکز کانون کرمانشاه
22
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/21-4-1396/IMAGE636354480880355816.JPG
۱۳۹۶/۴/۲۱ - ۹ : ۱۴
ویژه برنامههای روز ملی ابیات کودک و نوجوان در مراکز کانون استان کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=270074
270074
ويژه برنامههاي روز ملي ابيات کودک و نوجوان در مراکز کانون استان کرمانشاه
12
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/19-4-1396/IMAGE636352741505129244.jpg
۱۳۹۶/۴/۱۹ - ۹ : ۳
روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=269960
269960
روز ملي ادبيات کودک و نوجوان در کرمانشاه
15
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/17-4-1396/IMAGE636350983217990972.jpg
۱۳۹۶/۴/۱۷ - ۸ : ۱۲
فعالیتهای تابستانی مراکز کانون پرورش فکری استان به روایت تصویر (2)
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=269840
269840
فعاليتهاي تابستاني مراکز کانون پرورش فکري استان به روايت تصوير (2)
16
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/14-4-1396/IMAGE636348537290541924.jpg
۱۳۹۶/۴/۱۴ - ۹ : ۳۰
فعالیتهای تابستانی مراکز کانون استان کرمانشاه به روایت تصویر
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=269780
269780
عاليتهاي تابستاني مراکز کانون استان کرمانشاه به روايت تصوير
11
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://ardabil.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://ardabil.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25