غلامرضا بکتاش
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/7-9-1394/IMAGE635843078731581304.jpg
۱۳۹۴/۹/۷ | ۱۱ : ۴۲
کودکان و نوجوانان کرمانشاهی با «غلامرضا بکتاش»، شاعر کودک و نوجوان کشور نشست برگزار می کنند
با هدف نقد آثار
از «بکتاش» نزدیک به شانزده عنوان کتاب از جمله رو نویسی از بهار، آفرین به آفتاب، ازماه با خبر باش، خدا را دعوت کنیم، دعای باران، نوجوانی درخت کاج، آسمان بدون نون وکلاغ میله میله ،...به چاپ رسیده است.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249945
249945
غلامرضا بکتاش
شرکت همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون غير حضوري
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-9-1394/IMAGE635840573638958202.jpg
۱۳۹۴/۹/۴ | ۱۴ : ۵
شرکت همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون غیر حضوری
همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون «روابط انسانی در سازمان های آموزشی» شرکت می کنند.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249856
249856
شرکت همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون غير حضوري
مدير کل کانون استان کرمانشاه، ميهمان کودکان ايلام مي شود
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1394/IMAGE635839506279758748.jpg
۱۳۹۴/۹/۳ | ۸ : ۲۹
مدیر کل کانون استان کرمانشاه، میهمان کودکان ایلام می شود
در برنامه «دو پنجره»
«رضا موزونی»، مدیر کل کانون استان کرمانشاه و نویسنده مطرح کشور، در برنامه دو پنجره، به دیدار کودکان و نوجوانان شهر ایلام می رود.
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249783
249783
مدير کل کانون استان کرمانشاه، ميهمان کودکان ايلام مي شود
۱۳۹۴/۸/۳۰ - ۱۳ : ۹
به مناسبت هفته کتاب
۱۳۹۴/۸/۲۷ - ۱۲ : ۵۹
با اهدای جوایز به برگزیدگان برگزار شد
۱۳۹۴/۸/۲۵ - ۱۳ : ۲۲
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی
فراخوان ها و جشنواره هاي استاني
گزارش تصويري
[آرشيو گزارش ها]
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/7-9-1394/IMAGE635842981318139574.jpg
۱۳۹۴/۹/۷ - ۹ : ۳
شرکت همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون غیرحضوری
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249910
249910
شرکت همکاران کانون استان کرمانشاه در آزمون/تصاوير:عليرضاحکمتي
7
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-9-1394/IMAGE635841242715087167.jpg
۱۳۹۴/۹/۵ - ۸ : ۴۴
هفته کتاب در مرکز شماره(2) کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249879
249879
هفته کتاب در مرکز شماره(2) کرمانشاه/تصاوير:عليرضاحکمتي
19
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1394/IMAGE635839617140549622.JPG
۱۳۹۴/۹/۳ - ۱۱ : ۲۷
هفته کتاب در مراکز : شماره 5 کرمانشاه و پاوه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249803
249803
هفته کتاب در مراکز : شماره 5 کرمانشاه و پاوه
28
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1394/IMAGE635839594054369168.jpg
۱۳۹۴/۹/۳ - ۱۰ : ۵۷
هفته کتاب در مراکز : کرند غرب و گواور
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249802
249802
هفته کتاب در مراکز : کرند غرب و گواور
20
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-9-1394/IMAGE635839539619705684.JPG
۱۳۹۴/۹/۳ - ۹ : ۲۶
هفته کتاب در مراکز: جوانرود و بیستون
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=249792
249792
هفته کتاب در مراکز: جوانرود و بيستون
14
اخبار توليدات استان
معرفي مراکز کانون
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-4-1393/IMAGE635409399157932533.jpg
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳ : ۳
معرفی مراکز کانون استان کرمانشاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه دارای 25 مرکز فرهنگی وهنری است
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=230924
230924
مراکزاداره کل کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/5-11-1390/IMAGE634630843262812500.jpg
۱۳۹۰/۱۱/۵ - ۱۰ : ۲۸
مرکز فرهنگی هنری شماره چهار/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=204295
204295
مرکز فرهنگي هنري شماره 4
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552243927656250.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۳
مرکز فرهنگی هنری شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201408
201408
مرکز فرهنگي هنري شماره هشت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552242127812500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۱۰
مرکز فرهنگی هنری شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201407
201407
مرکز فرهنگي هنري شماره شش/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552239027500000.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۱ : ۴
مرکز فرهنگی هنری شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201406
201406
مرکز فرهنگي هنري شماره هفت/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552235607187500.jpg
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۸
مرکزفرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201404
201404
مرکزفرهنگي هنري شماره يک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/4-8-1390/IMAGE634552231875312500.JPG
۱۳۹۰/۸/۴ - ۱۰ : ۵۲
مرکز فرهنگی هنری شماره ده(جلیلی)
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201403
201403
رکز فرهنگي هنري جليلي
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551405900937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۵۴
مرکز فرهنگی هنری شماره3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201366
201366
مرکز فرهنگي شماره 3/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551402360937500.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۸
مجتمع فرهنگی هنری شماره یک/کرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201365
201365
مجتمع فرهنگي هنري شماره يک/کرماشناه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25
http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551399564218750.jpg
۱۳۹۰/۸/۳ - ۱۱ : ۴۵
مرکز شماره 2شهرکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/FullStory/?Serv=170&Id=201362
201362
مرکز شماره دوکرمانشاه
http://www.kanoonnews.ir/NSite/Information/?Info=11&Serv=170&Rate=25